Hiển thị kết quả duy nhất

Cáp Mulller, ruột đồng, giáp băng nhôm, cách điện XLPE hoặc PVC, vỏ PVC bảo vệ