Trong nước: Các tỉnh từ Cà Mau đến Nghệ An
Xuất khẩu: Các nước khu vực Đông Nam Á

Print