CÁP NGẦM CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC, CÓ GIÁP BĂNG THÉP BẢO VỆ (3 PHA + 1 TRUNG TÍNH) – 0.6/1kV

Category: