CÁP NGẦM CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC, CÓ GIÁP SỢI THÉP BẢO VỆ – 0.6/1kV

Danh mục: