CÁP NGẦM CÁCH ĐIỆN XLPE VÀ VỎ BỌC PVC, CÓ GIÁP BĂNG THÉP BẢO VỆ – 0.6/1kV

Category: