CÁP NGẦM CÁCH ĐIỆN XLPE VÀ VỎ BỌC PVC, CÓ GIÁP SỢI NHÔM BẢO VỆ – 0.6/1kV

Category: