cap_cah_dien_xlpe_vo_boc_pvc(cu(

Cáp cách điện XLPE và vỏ bọc PVC (Cu) – 0.6/1kV

Danh mục: