capngamcachdienvavobocpvc,cogiapbangthepbv-0.6

Cáp ngầm cách điện và vỏ bọc PVC, có giáp băng thép bảo vệ – 0.6/1kV

Danh mục: