capngamcachdienxlpe,vobocpvc,giapbangthepbc-0.6__3+1

Cáp ngầm cách điện XLPE và vỏ bọc PVC, có giáp băng thép bảo vệ – 0.6/1kV (3 phases+neutral)

Danh mục: