capngamcachdienxlpe,vobocpvc,giapsoithepbc-0.6

Cáp ngầm cách điện XLPE và vỏ bọc PVC, có giáp sợi thép bảo vệ – 0.6/1kV

Danh mục: