day_dien_mem-cachdien_pvc_450

Dây điện mềm bọc cách điện PVC – 450/750V

Danh mục: