daydien_mem_ovan_vo_boc_PVC_300.500

Dây điện mềm Ovan cách điện và vỏ bọc PVC – 300/500V

Danh mục: