day_doi_mem_det_cach_dien_pvc_300.500V

Dây đôi mềm dẹt cách điện PVC – 300/500V

Danh mục: