daynhomloithepcachdienxlpemoiloicodienapdanhdinh

Dây nhôm lõi thép cách điện XLPE một lõi có điện áp danh định – 0.6/1kV