daynhomtran_01

Dây nhôm trần dùng cho đường dây tải điện trên không

Danh mục: