Thông báo thay đổi nhãn hàng hóa 2018

^094AC702B03EF71FC9A34A276BABEDB4593E83E8FE518B4D34^pimgpsh_mobile_save_distrTB-thaydoi-nhanhang-2

TB-thaydoi-nhanhang-3


Hướng dẫn cách scan mã QR trên sản phẩm:

Bước 1) Anh/chị vào Store gõ ứng dụng “QR reader” bất kỳ.

z1092573264740_9b4361017589c24bfe251ec4ebfbdf14

Bước 2) Anh/chị chọn một app QR và tải về smartphone.

z1092573260203_da5a32e80dd6a619b9fca95cbc265cbd

Bước 3) Mở ứng dụng đưa smartphone đến mã để quét.

z1092575264114_09d091ffde40df2f3decf38889d8e338

Bước 4) Kết quả hiện thị sản phẩm Dây cáp điện Vĩnh Thịnh trên màn hình smartphone.

z1092603955059_46f83d65de44fd7fca087fb974bdf231