Chứng Nhận Chất Lượng

ISO

Mã số
Ngày cấp
Giấy chứng nhận
Tiêu chuẩn
HT 4178/1.21.1912/09/2018Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượngISO 9001:2015
HT 3856/2.21.1916/02/2017Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượngISO 9001:2015
MT 281/2.21.2416/02/2017Chứng nhận hệ thống quản lý môi trườngISO 14001:2015

QUACERT

Mã số
Hiệu lực
Tên sản phẩm / Ký hiệu
Tiêu chuẩn
SP 2595/2.23.19
2023 - 2026
Cáp chống cháy CXV/FR – 0,6/1kVTCVN 5935-1/IEC 60502-1
BS 6387
SP 2594/2.23.19
2023 - 2026
Cáp chống cháy CXV/FR – 0,6/1kVTCVN 5935-1/IEC 60502-1
IEC 60331-21
SP 3411.23.19
2023 - 2026
Cáp chống cháy CV/Fr - 0.6/1kVAZ/NZS 5000.1
IEC 60331-21
SP 2078/3.23.19
2023 - 2026
Cáp điện LV ABC – 0,6/1kVTCVN 6447
SP1271/3.23.19
2023 - 2026
Cáp điện lực ruột đồng hoặc nhôm, cách điện bằng
PVC/A hoặc XLPE, có áo giáp kim loại hoặc không,
điện áp danh định 0,6/1kV (CVV, CXV, AXV, CXV/DSTA, ... )
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
0249-23-13
2023 - 2026
Dây cáp điện các loạiPhù hợp QCVN 04:2009 & SĐ 01:2016
(Tiêu chuẩn công bố áp dụng TCVN, IEC, JIS C, AS/NZS ... )