Hiển thị kết quả duy nhất

Cáp điện lực, ruột đồng, băng kim loại (DATA), cách điện XLPE, vỏ PVC bảo vệ