Hiển thị tất cả 9 kết quả

Cáp CVV 3 lõi pha 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC

Cáp cách điện ruột đồng hoặc nhôm và vỏ bọc PVC

Cáp điện lực, ruột đồng, băng kim loại (DSTA), cách điện PVC, vỏ PVC bảo vệ

Cáp điện lực, ruột đồng, băng kim loại, cách điện PVC, vỏ PVC bảo vệ

Cáp CXV 3 lõi pha 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC

Cáp điện lực từ 1 đến 4 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC

Cáp Mulller, ruột đồng, giáp băng nhôm, cách điện XLPE hoặc PVC, vỏ PVC bảo vệ

Cáp điện lực, ruột đồng, băng kim loại (DATA), cách điện XLPE, vỏ PVC bảo vệ

Cáp điện lực, ruột đồng, băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ PVC bảo vệ