Hiển thị tất cả 2 kết quả

Cáp điện lực, ruột đồng, băng kim loại (DATA), cách điện XLPE, vỏ PVC bảo vệ

Cáp điện lực, ruột đồng, băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ PVC bảo vệ