CXV/DSTA, AXV/DSTA | CXV/DATA, AXV/DATA – 0.6/1kV

Cáp điện lực, ruột đồng, băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ PVC bảo vệ