CXV/FR – 0.6/1kV

Cáp chống cháy, ruột đồng, băng mica chống cháy, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ Fr-PVC