LV ABC – 0.6/1kV

Cáp vặn xoắn, ruột nhôm, cách điện XLPE (LV ABC)