VCm – 300/500V | 450/750V & 0.6/1kV

Dây / Cáp đơn mềm, ruột đồng nhiều sợi, cách điện PVC