Vĩnh Thịnh đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP. HCM năm 2021”

Tối 20-12, Hội Doanh nghiệp TP.HCM đã tổ chức lễ tôn vinh các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2021” với 123 sản phẩm, dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực. Đây là danh hiệu được Hội doanh nghiệp TP. HCM (HUBA) tổ chức 2 năm một lần nhằm …