Thông báo thay đổi nhãn hàng hóa 2018

Hướng dẫn cách scan mã QR trên sản phẩm:

Bước 1) Anh/chị vào Store gõ ứng dụng “QR reader” bất kỳ.

Bước 2) Anh/chị chọn một app QR và tải về smartphone.

Bước 3) Mở ứng dụng đưa smartphone đến mã để quét.

Bước 4) Kết quả hiện thị sản phẩm Dây cáp điện Vĩnh Thịnh trên màn hình smartphone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *