Hiển thị tất cả 2 kết quả

Cáp Mulller, ruột đồng, giáp băng nhôm, cách điện XLPE hoặc PVC, vỏ PVC bảo vệ

Cáp điện lực, ruột đồng, băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ PVC bảo vệ