CXV/DATA, CVV/DATA (Cáp Muller) – 0.6/1kV

Cáp Mulller, ruột đồng, giáp băng nhôm, cách điện XLPE hoặc PVC, vỏ PVC bảo vệ