CVV/DSTA (3+1 core) – 0.6/1kV

Cáp điện lực, ruột đồng, băng kim loại, cách điện PVC, vỏ PVC bảo vệ