CXV (3+1) – 0.6/1kV

Cáp CXV 3 lõi pha 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC